RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Barbarę Kołacz z którym można się skontaktować  poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4 32 – 500 Chrzanów. Szczegółowe klauzule informacyjne znajdują się w załącznikach poniżej.