Program z 17.08.2018

Program z 17.08.2018

Znane są wyniki kontroli WIOŚ na składowisku odpadów w Balinie

We wrześniu na dworcu ZKKM mają wreszcie stanąć wiaty autobusowe

Znany jest termin przywrócenia ruchu na trzebińskim wiadukcie

Kolejne odkrycia archeologów podczas wykopalisk w Chrzanowie

Animacje filmowe, parada i wycieczka

Zabytkowa nastawnia do Fabloku

Sporym zainteresowaniem cieszyły się spacery industrialne organizowane w Chrzanowie

Poszukują byłych pracowników Fabloku do udziału w filmie dokumentalnym

Ćwiczyli zumbę w bibliotece

Poznaliśmy wszystkich finalistów Wakacyjnej Ligi Futsalu 2018